Pagina oficiala a Directiei Silvice Ialomita OS Slobozia - DIRECTIA SILVICA IALOMITA - Pagina Oficiala a Directiei Silvice Ialomita -

DIRECTIA SILVICA IALOMITA - Pagina Oficiala a Directiei Silvice Ialomita -

Go to content

Main menu

OS Slobozia

Prezentare > Organizare

Tipareste pagina

Audienţele au loc în zilele de luni între orele 8.30-10.30 la sediul Ocolului Silvic Slobozia, iar înscrierea în audienţă se poate face în fiecare zi , de luni până joi între orele 08 şi 16.30, iar vineri între orele 08 şi 14 la numărul de telefon 0243/213610, la sediul Ocolului silvic, în scris, prin adresă trimisă prin poşta sau email slobozia@slobozia.rosilva.ro.

Suprafaţa fondului forestier administrat de Ocolul Silvic Slobozia este de 9363 ha şi este împarţită în noua unităţi de producţie respectiv patru districte silvice şi 28 de cantoane silvice. În afară de administrarea fondului forestier proprietate publică de stat, ocolul asigură servicii de pază la o suprafaţă de
1123 ha, fond forestier proprietate privată al unor persoane fizice sau juridice de pe raza ocolului.
Din punct de vedere administrativ, fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Slobozia  se află pe raza localităţilor : Sfantu Gheorghe,Balaciu,Cazanesti,Ciochina,Borduselu,Albesti,Andrasesti,Perieti,Ciulnita, Slobozia,Bucu,Marculesti,Cosambesti,Suditi,Tandarei,Mihail Kogalniceanu,Suditi,Giurgeni, toate de pe raza judeţului Ialomiţa.
Din punct de vedere administrativ ocolul este subordonat Direcţiei Silvice Ialomita.
Geografic, Ocolul Silvic Slobozia este situat în sud-estul ţării, ocupând partea de centru a judeţului Ialomita. Pădurile acestui ocol sunt situate in mare parte in lunca raului Ialomita si a fluviului Dunarea.

Zonarea funcţională adoptată pentru acest ocol este următoarea :
T II :
1. 2A - Pădurile situate pe terenurile cu înclinarea mai mare de 30g sau pe terenuri în pantă cu eroziune - 112.8 ha
2. 4K - Păduri care protejează obiective speciale - 118 ha
3. 5H -Păduri stabilite ca rezervaţii pentru producerea de seminţe forestiere şi conservării genofondului forestier -  42.8 ha
4. 5G - Păduri in care sunt aplasate suprafete experimentale pentru cercetarile forestiere de durata- 42.8 ha
T III :
2. 3A - Păduri de stepă, cele de la limita dintre stepă şi silvostepă, cu excepţia zăvoaielor şi pădurilor de luncă - 2751.3 ha
3. 4B - Păduri din jurul municipiului Slobozia - 181.7 ha
T IV :
1. 1D - Paduri din Lunca Dunarii (ostroave si maluri fara zona dig mal) - 2488.9 ha
2. 1F - Paduri situate in zona dig mal din Lunca Dunarii si a ialomitei in masura in care nu reduc sectiunile de scurgere a apelor sub limita necesara - 1321.3 ha
3. 1E - Păduri situate în albia majoră a râurilor şi pădurile de protecţie a malurilor cursurilor de apă - 1268.4 ha
Semnificaţia grupelor de categorii funcţionale este următoarea :
TII - Păduri cu funcţii speciale de protecţie situate în staţiuni cu condiţii ecologice grele sub raport ecologic, precum şi arboretele în care nu este posibilă sau admisă recoltarea de masă lemnoasă, impunându-se numai lucrări speciale de conservare.
TIII - Păduri cu funcţii speciale de protecţie pentru care nu se admit, de regulă decât tratamente intensive sau cu impunerea unor restricţii speciale de aplicare.
TIV - Păduri cu funcţii speciale de protecţie pentru care sunt admise şi alte tratamente cu impunerea unor restricţii de aplicare.

Principalele specii care vegetează pe teritoriul ocolului sunt:
Stejari 24%
- Salcam 26%
- Diverse moi 28%
- Diverse tari 22%

Indicele de crestere anuală este de 4.9 mc/an/ha.
Posibilitatea de produse principale conform amenajamentului(actualizata) este de 24172 m.c./an.
Posibilitatea de produse secundare conform amenajamentului(actualizata)  este de 2623 mc/an.
Volumul recoltat prin tăieri de conservare este de 765 mc/an.
În deceniul de aplicare al amenajamentului se prevede a se executa anual lucrări de îngrijire, respectiv  curăţiri pe 1066 ha cu un volum de 2700 mc, rărituri pe 2402 ha cu un volum 15800 mc.
Clasa de regenerare conform amenajamentului silvic , in anul 2012 este de 129 ha.
Prin aplicarea măsurilor preconizate de amenajament se urmăreste realizarea unei structuri normale pe clase de vârstă, îmbunătăţirea compozitiei arboretelor şi a claselor de producţie, refacerea arboretelor slab productive şi substituirea celor cu compoziţie necorespunzătoare, valorificarea tuturor resurselor din zonă.
De asemenea, se va avea în vedere menţinerea integrităţii fondului forestier, îngrijirea, conducerea şi igenizarea arboretelor, refacerea arboretelor slab productive.

La finele anului 2014 Ocolul Silvic Slobozia a avut urmatoarele realizari :
I Regenerarea padurilor :
a. Regenerari naturale : 94 ha;
b. Regenerari artificiale : 56 ha ;
II Evaluare masa lemnoasa : 32000 m.c.
III Lucrari de ingrijire in arborete :
a. Curatiri :106 ha;
b. Rarituri : 280 ha;
c. Elagaj artificial : 54 ha;
IV Cifra de afaceri : 4153 mii lei;
V Masa lemnoasa exploatata : 24400 m.c.
VI Fructe de padure si plante medicinale : -  
VII Carne de vanat : 1.3 to;
VIII Profit brut :
IX Numar mediu personal permanent : 70.
In anul 2014 s-au facut combateri de la sol si avio pentru daunatorul Lymantria Dispar folosindu-se substanta Calypso.

Pentru anul 2014 , Ocolul Silvic Slobozia si-a propus realizarea urmatorilor indicatori :
I Regenerarea padurilor :
a. Regenerari naturale : 50 ha;
b. Regenerari artificiale : 56 ha;
II Evaluare masa lemnoasa : 34000 m.c.
III Lucrari de ingrijire in arborete :
a. Curatiri : 100 ha;
b. Rarituri : 280 ha;
c. Elagaj artificial : 50 ha;
IV Cifra de afaceri 4000 mii lei.
V Masa lemnoasa exploatata : 34000 m.c.
VI Fructe de padure si plante medicinale :*
VII Carne de vanat : 1 to;
VIII Profit brut : 200 mii lei
In anul 2015 nu  se vor efectua combateri in padurile administrate de Ocolul Silvic Slobozia ..

Back to content | Back to main menu